ФИТОМЕД пуска на пазара дългоочакван нов продукт в борбата срещу уроинфекциите. УРОСИЛВЪР е първият  препарат съдържащ сребърни наночастици предназначен за борба както с острите, така и с хроничните възпаления на уринарния тракт. Също така способства за изграждане на по-устойчиви на инфекции пикочни пътища. Съдържа комбинация от 3 активни съставки със силно бактерицидно действие и изразени антимикробни свойства.

За повече информация прочетете - Продукти/УРОСИЛВЪР

   На пазара е иновативен продукт, който способства за алкализация на организма - ALKALYT. Целта на алкализирането е да се повиши разтворимостта на бъбречните камъни и да се противодейства на образуването на бъбречни камъни.

   Алкализирането на урината в голяма степен способства за разтваряне на уратни камъни и на смесени уратно-оксалатни камъни, а така също и на фосфатни, смесени и   калциево оксалатни камъни.

   Алкалната урина способства за благоприятно повлияване на определени проблеми, свързани с отделителната система.

 Алкализирането на организма подпомага елиминирането на пикочната киселина при болни от подагра и противодейства на повишената киселиност. Системното алкализиране може да способства предотвратяването на натрупване  на уратни камъни в бъбреците и да намали риска от натрупване на уратни кристали в ставите и околоставното пространство, с което да повлияе честотата на пристъпите.

АЛКАЛИТ  може да повлияе благоприятно възникването на рецидиви на калциеви и уратни камъни, както и смесени форми  камъни от калциев оксалат / уратна киселина или калциев оксалат / калциев фосфат.

За повече информация прочетете - Продукти/АЛКАЛИТ 

    ФИТОМЕД пуска на пазара нов продукт в борбата срещу бъбречно каменната болест. УРОРЕНАЛ е съвременен препарат подкрепящ функцията на бъбреците и отделителната система. Има благоприятно влияние при риск от образуване на бъбречни камъни. Съдържа 3 активни съставки насочени както за подпомагане на елиминирането на конкрементите в острата фаза при бъбречна колика, така и за метафилаксия и предотвратяване на образуването на нови камъни.

За повече информация прочетете - Продукти/УРОРЕНАЛ 

    От Юни 2016 на българския пазар се появи нова фармацевтична компания. ФИТОМЕД ЕООД има  за цел да допринесе за повишаването на здравната култура, за профилактика, превенция и терапия с ефективни природни екстракти без странични действия. Компанията има изградени стриктни  процеси за контрол на качеството, които осигуряват на потребителите увереност, че всички наши продукти отговарят на техните изисквания, като са строго тествани по време на всички етапи на производство.

Web Design by Ilhan Arif