Бъбречно каменна болест - видове камъни

kamani v babrecite 1Бъбречно-каменната болест е едно от най-широко разпространените заболявания. Тя не е наследствено заболяване. Камъните в бъбреците се среща във всички възрасти, но най-често болните са между 20 и 50 години.

Фактори, които предразполагат Бъбречно каменната болест:

• повишенаконцентрация на солив урината-влияние за това оказват горещия климат, питейната вода, режима на хранене, условия на бит, труд и т.н.

• пикочните инфекции- те играят основна роля в образуването на камъните в бъбреците.

• Вродени и придобитианатомични аномалии водещи до нарушения в уродинамиката на бъбрека(смущения в утичането на урина от бъбрека)

 Пикочните камъни биват: 

 

→  Неорганични:

kamani v babrecite 2

  • калциево-оксалатни конкременти - най-често срещания вид конкременти при бъбречно-каменна болест. Те представляват около 65% от всички пикочни камъни. По външен вид са тъмно кафяви до черни. Те са твърди, трудно се чупят. Обикновенно са еденични. Когато престоят по дълго време в кухинната система на бъбрека те постепенно нарастват и може да придобият формата на легенчето.

kamani v babrecite 3

  • калциево-фосфатнитесъдържат калциеви соли и фосфорна киселина.Фосфатните конкременти имат белезникав до сив цвят. Формата им е разнообразна.Те бързо нарастват и стават кораловидни.
  •  магнезиево-фосфатни- те се образуват в алкална урина при наличие на разпадащи уреята бактерии. Хроничната инфекция и постоянния катетър 

kamani v babrecite 4благоприятства тяхното образуване и бързо нарастване.

→ Органични:

kamani v babrecite 5• пикочокиселинниконкременти (урати) - в 95% от болните са съставени от пикочна киселина. Те имат кръгла, овална форма. Малките конкременти са лесно подвижни. Могат да запушат уретера и да предизвикат бъбречна колика. 

                     • останалите органични конкременти се срещат по-рядко. Те са:цистинови, ксантинови и холестеринови.

Формата, размерите, подвижността и броят на конкреминтите в бъбрека и уретера варират значително. Те са с различна форма. Понякога конкремента изпълва цялото легенче и чашки на бъбрека и има форма на отливка. Броят на конкрементите може да бъде различен. Обикновенно колкото са по-малки, толкова е по-голям броят им.

Камъните в уретера са винаги вторични. Те се образуват в бъбрека и след това попадат в уретера.

При голям процент от болните те се елиминират спонтанно за различен период от време. При невъзможност за спонтанна елиминация на камъка се пристъпва към някой от инвазивните методи на лечение на Бъбречно-каменната болест.

Web Design by Ilhan Arif